Make your own free website on Tripod.com

INDANG CAVITE ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA

Features of the Month

Home
Indang-Headline
Caviteņos and Friends Project
sports 2005
Scholarships
officers of 2004-2006 and State of California Registration information
History of ICASC and Founder Pictures
Officers 2008-2010
Members List
feature of the month
upcoming X-mas Party 2009
NEWSLETTER from Past President Dr. Dan Zenarosa
Anniversary and Induction Party
History of Indang
Sports-PBA-and-Local-USA
E-Mail from Kababayan
Balitang Indang
Story to tell
yahoo group link
president message
Meeting-Schedule-and picture
Financial Report
San Gregorio
san-gregorio.jpg
photo by Andy Rotairo Huerto

church-view-from-distance.jpg

Kay sarap isipin na ang tanawin na ito ay walang kasinganda na siyang alaala ng nakaraan, lalo na kung ikaw ay bumabiahe mula sa bayan ng Mendez at ito ang bubulaga sa yong paningin na siyang tahanan ng Mahal na Santo Gregorio.
Ngunit ang hindi naman maganda ay sa kaliwang banda nito na ang basketball court ay tinamnam ng mga puesto o tindahan ng mga damit at ibat-iba pa. Nawalan ng isang bahagi ang bayan ng Indang para sa mga kabataan na huhubog sa kanilang kakayahan at makakatulong sa kanilang kalusugan sa larangan ng palakasan at paligsahan sa husay ng pagdadala at pagbubuslo ng bola sa ring na nababalot ng lambat na siyang nawagayway tuwing ang bola ay pumapasok lalo na nagbuhat sa kamay ng isang kabataan ito ang libangan tuwing bakasyon sa paaralan at tuwing hapon na ito ang nakakatulong upang sila ay malayo sa masamang bisyo at kaparawaraan.
BY: Andy R. Huerto
Date: 4-24-06

auntiemila.jpg

Ms. Mila Catuncan Costa is a graduate of University of Philippines, she a former professor for MAPUA in Manila Philippines and also a retired California teacher. ICASC former Present and former President, Few times board of director for of Caviteņos Southern California USA. Member of retired teacher of California and University of Philippines Alumni.

Ms. Costa the present President of ICASC (2004-2006) is very dedicated and sincere and her support to Indang Association is unquestionable and immeasurable.

She mention to the last meeting (Saturday, November 19, 2005) at Mr. and Mrs. Andy Residence at Carson California, that the main and whole purpose of this upcoming raising fund is to be reserved and used for Sport and specially for Scholarship grant.

Ms. Costa financially supporting the association in time of needs. She always goes out of her way to do good things, she go out of way to do favor with out thinking twice. She is always open to listen to any kind of issues and help to resolved it. She always on top of everything to see that the business of ICASC is well taken care of.

Ms. Costa is not just a supporter of ICASC but the Caviteņos and other non-profit organization as well.

By: Andy R. Huerto

Date: 11-20-05

 

Updated: December 5, 2009
By: Andy Rotairo Huerto